Úvodní strana » Napájecí systémy » Topologie UPS » Deltakonverzní On-Line UPS

Deltakonverzní On-Line UPS

Deltakonverzní on-line UPS jsou nejčastěji používány k zálohování datových center, budov a průmyslových aplikací. Přestože topologie vychází z dvojité konverze, nedochází zde ke konverzi celé přenášené energie, ale pouze rozdílu mezi vstupní hodnotou a potřebnou výstupní hodnotou třífázové střídavého energie. Tento rozdíl je vyrovnáván pomocí delta invertoru, který současně řídí nabíjení baterií a stará se o korekci vstupního účiníku i vstupních charakteristik. Hlavní invertor zajišťuje nabíjení baterií, kontroluje výstupní třífázové střídavé napětí, synchronizaci frekvence a při přerušení dodávky elektrické energie z veřejné elektrické sítě také napájení o napájení zařízení připojených na UPS.

Výstupní střídavé napětí má čistý sinusový průběh.Pro případ interní poruchy UPS je instalován modul pro přemostění UPS (bypass), který zajistí napájení připojených zařízení přímo z veřejné elektrické sítě až do odstranění poruchy.Tato technologie zaručuje vysokou účinnost, malé tepelné ztráty, kompatibilitu se všemi typy generátorů a snižuje náklady na potřebu instalačních materiálů a nad dimenzování motorgenerátorů.