Úvodní strana » Napájecí systémy » Topologie UPS » Dvojkonverzní On-Line UPS

Dvojkonverzní On-Line UPS

UPS s dvojitou konverzí jsou používány pro serverů i IT zařízení v serverových místnostech a datových centrech. UPS využívá dvojitou přeměnu filtrované elektrické energie odebírané z veřejné elektrické sítě.Střídavé napětí je měněno v elektronickém obvodu usměrňovače na stejnosměrné napětí a to zpět v elektronickém obvodu invertoru opět na stabilizované střídavé napětí. V UPS tak neustále protéká elektrický proud přes baterie, které jsou dobíjeny z usměrňovače a energie z nich zajišťuje přes invertor napájení připojených zařízení.

Při náhlém přerušení dodávky elektrické energie z veřejné elektrické sítě, jsou zařízení, připojená na UPS, napájena z baterií UPS okamžitě – bez přerušení charakteristického pro reléové prvky. Výstupní střídavé napětí má čistý sinusový průběh. Pro případ interní poruchy UPS je instalován modul pro přemostění UPS (bypass), který zajistí napájení připojených zařízení přímo z veřejné elektrické sítě až do odstranění poruchy.