Off-Line UPS

Off-Line (respektive Stand-By) UPS je nejpoužívanější typ záložního zdroje pro ochranu zařízení a pracovních počítačových stanic. UPS obsahuje vstupní přepěťovou ochranu a zařízení, připojená na výstup UPS, jsou napájena filtrovaným střídavým napětím z veřejné sítě elektrické energie. Baterie UPS jsou dobíjeny přes elektronický obvod nabíječe baterií. Při porušení elektrické energie nebo při náhlém přerušení dodávky elektrické energie z veřejné elektrické sítě, zajistí přepojovač svým přepnutím uzavření elektrického obvodu a tím jsou napájena připojená zařízení přímo z baterií UPS. Stejnosměrné napětí z baterií je měněno na stabilizované střídavé napětí v elektronickém obvodu invertoru, které má krokově aproximovaný sinusový průběh.