Úvodní strana » Napájecí systémy » Poruchy napájení

Poruchy napájení

Z veřejných rozvodných sítí elektrické energie jsou napájena osvětlení, topení a elektrické spotřebiče v domácnostech, servery a úložiště dat ve firmách, bankách a státních institucích, klimatizace, zdravotnická zařízení v nemocnicích, zařízení v továrnách, železnice a další. Ke správnému fungování technologií je nezbytné napájení ve specifikované kvalitě a bez přerušení dodávky elektrické energie. Toto je klíčové zejména v prostředí průmyslových procesů, kde mohou problémy s napájením zapříčinit nebezpečné situace, ohrozit obsluhu technologií, poškodit pečlivě uchovávaná data nutná pro provoz společnosti a v neposlední řadě způsobit výrazné finanční ztráty.

 

Co způsobuje problémy s napájením?

Mnoho problémů s napájením pochází z veřejných rozvodných elektrických sítí, které vznikají na úkor dlouhých přenosových vzdáleností, nepříznivých meteorologických podmínek a neočekávaných katastrofických událostí. Problémy s napájením však mohou být zapříčiněny i lokálními faktory, jako jsou například spouštění zařízení s velkým počátečním odběrem elektrické energie, vadné komponenty lokálních rozvodů či konstrukční vada samotných technologií.

 

Jak předejít problémům s napájením?

K zajištění stability napájení pro technologie je vhodné instalovat zařízení/prvky pro ochranu a úpravu napájení. Nainstalované řešení/prvky vyřeší problém s kvalitou a dodávkou elektrické energie, přesto však mohou nastat případy, kdy dojde i k jejich neočekávané nestabilitě nebo poruše na úkor definované poruchovosti výrobce (MTBF). Z toho důvodu doporučujeme instalovat rovněž technologií pro zálohování (viz níže). Naše firma zajišťuje tato opatření a instalace napájení:

 

  • přechodové jevy – přepěťová ochrana, tlumivky, UPS, udržení vlhkosti prostředí 35–50 % RH,
  • mžikové přerušení napájení – UPS,
  • změny frekvence – UPS, nastavení generátoru,
  • pulzující napětí – stabilizátor napětí, UPS,
  • přepětí a podpětí – stabilizátor napětí, transformátor, UPS,
  • harmonické poruchy – stabilizátor napětí, filtr, transformátor, UPS, kontrola/úprava rozvodů elektrické energie,
  • proudové rázy – filtr, UPS, přemístění citlivé technologie,
  • elektromagnetický šum – přemístění rušících prvků, kontrola/úprava uzemnění a stínění, přemístění citlivé technologie, izolační transformátor.

 

Technologie pro zálohování

Technologie pro zálohování je skvělou pojistkou v případě, že dojde k neočekávané nestabilitě či poruše napájení na úkor definované poruchovosti výrobce. Technologie zálohování doporučujeme integrovat do celého řešení. Například technologie UPS i další technologie zálohování výrazně eliminují možnost selhání řešení napájení při vlastní interní poruše a to je již výrazným benefitem.