Úvodní strana » Napájecí systémy » Topologie UPS » Line-Interaktivní UPS

Line-Interaktivní UPS

Line-interaktivní UPS mají své hlavní využití pro zálohování serverů a počítačových stanic. Zařízení, připojené na výstup UPS, jsou napájeny filtrovaným napětím z veřejné elektrické sítě přes elektronický obvod invertoru. Baterie UPS jsou v takovém stavu dobíjeny přímo z obvodu invertoru. UPS obsahuje odbočkový transformátor a dokáže tak pomocí indukce vyrovnat podpětí/přepětí na definovanou nominální hodnotu výstupního napětí a to bez nutnosti zálohování z baterií. Při porušení elektrické energie nebo při náhlém přerušení dodávky elektrické energie z veřejné elektrické sítě, jsou napájena připojená zařízení přímo z baterií UPS.

Stejnosměrné napětí z baterií je měněno na stabilizované střídavé napětí v elektronickém obvodu invertoru, které má spojitý krokově aproximovaný sinusový průběh. Jelikož je elektronický obvod invertoru neustále v činnosti, poskytuje tato technologie dodatečné filtrování a redukci výskytu přechodových jevů v době přepnutí relé. Konstrukce invertoru eliminuje možnost náhlého přerušení dodávky elektrické energie z veřejné sítě v případě jeho interní poruchy.